Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama yada Nükleer Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Adam Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu, Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-c maddesinde düzenlenmiştir.

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçunun anlatıldığı bentte öldürme, yine bentte sayılan yöntemleri kullanarak öldürmedir. Bir başka ifade ile kişinin yakılarak, suda boğularak öldürülmesi bu bentte yazılı suçu oluşturmaz. Bent, kişiyi öldürmek için içinde bulunduğu binayı, arabayı yakmak, sandalını batırmak ve sair yöntemler kullanılmış olmalıdır.

Kişinin evinin, arabasının bombalanması ya da bulunduğu yere bomba atarak öldürme, nükleer, biyolojik ya da kimyasal silah kullanmak suretiyle işlenmesi de aynı bentte kasten öldürme suçunun nitelikli hali olarak ele alınmıştır.

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama yada Nükleer Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Adam Öldürme SuçuYangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçunda failin gerçekleştirdiği ve zaten suç olan fiiller neticesinde kasten öldürme suçunun gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bir diğer deyişle failin gerçekleştirdiği eylemlerle ölüm neticesi arasında bir illiyet bağı, bir amaç-araç ilişkisi bulunmalıdır.

Sanığın maktule yumruk vurup bayılttıktan sonra arabanın bagajına koyup ardından arabaya benzin dökerek ateşe vermek suretiyle maktulü öldürme eyleminin TCK.nun 82/1-c maddesinde düzenlenen yangın çıkarmak suretiyle öldürme suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 82/a,b maddeleri uyarınca hüküm kurulması, (Yargıtay 1. CD E. 2011/2708 K. 2011/5764 05.10.2011)

Güvenlik Tedbirleri

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku avukatı alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara