Üstsoy veya Altsoydan Birini, Eşi veya Kardeşi Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d maddesinde düzenlenmiştir.

Maddenin bu bendinde kastedilen eş resmi nikahlı eştir. İmam nikahlı eşin kasten öldürülmesi Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu olarak değerlendirilmemektedir.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu nda kardeş kavramından kasıt ana baba bir kardeşler ile aynı anne veya babadan olan kardeşler anlaşılmaktadır.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu ndaüstsoydan kasıt; fail ile kan bağı bulunan ana, baba, dede, anneanne, babaanne, büyük baba ve büyük analardır. Alt soydan kasıt ise; fail ile kan bağı bulunan çocukları, torunları, onların çocukları ve torunlarıdır.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu nda akrabalığın ispatı kural olarak Türk Medeni Kanunu uyarınca kabul edilen ve resmi sicil kayıtlarında bulunması gerekmektedir.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu nun varlığından bahsedilebilmesi için bu akrabalık bağının fail tarafından biliniyor olmasının sabit olması gerekmektedir.

Analık, evlatlık, üvey ana, üvey baba, kayınbaba, kaynana, damat veya gelinin öldürülmesi Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu nun kapsamına girmemektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu suçun zarar göreni olduğu için, bu sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmalardan haberdar edilir.

MaktülHurma’nın, sanık Yasin’in üvey annesi olması ve bu durumun 5237 Sayılı TCK’da öldürmenin nitelikli halleri arasında sayılmaması karşısında, sanığın 5237 Sayılı TCK’nın 81/1 maddesi yerine, üstsoyundan birisini öldürdüğünden bahisle aynı yasanın 82/1-d maddesi gereğince cezalandırılması suretiyle suç vasfının belirlenmesinde hataya düşülmesi, (Yargıtay 1. CD E. 3907/4761 13.06.2007)

Güvenlik Tedbirleri

Üstsoy veya Altsoydan Birini, Eşi veya Kardeşi Öldürme SuçuÜstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Üstsoy Veya Altsoydan Birini, Eşi Veya Kardeşi Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara