Boşanma Avukatı

Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu, bünyesindeki boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarının takibini gerçekleştirmektedir. Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlaması, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, nafaka ve tazminat...

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçun Tanımı ve Unsurları Göçmen Kaçakçılığı Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni şu şekildedir; Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; 1. a) Bir...

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma

Hukuki Değerlendirme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin diğer eşi öldürme saikiyle yaptığı fiiller hem özel hem de mutlak bir boşanma nedenidir. Nitekim Türk Medeni Kanunu 161. Maddesindeki düzenleme şu şekildedir: ‘’Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına...

Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu Suçun Tanımı ve Unsurları Kasten Öldürme Suçu temel haliyle Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni şu şekildedir; Kasten öldürme Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten öldürme...

Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Başkasına ait taşınır veya taşınmaz bir malın geçici bir süre için bir bedel karşılığında kullanılmasına ve yararlandırılması amacıyla kurulan sözleşmelere ‘’kira sözleşmesi’’ denir. Kira sözleşmelerinde taşınır veya taşınmaz malın sahibi/maliki...

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Hukuki Değerlendirme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin diğer eşe pek kötü davranması hem özel hem de mutlak bir boşanma nedenidir. Nitekim Türk Medeni Kanunu 161. Maddesindeki düzenleme şu şekildedir: ‘’Eşlerden her biri diğeri...

Zina Sebebiyle Boşanma

Hukuki Değerlendirme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca evli bir şahsın eşinden başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi yani eşlerden beklenilen cinsel sadakate aykırı davranılması hem özel hem de mutlak bir boşanma sebebi oluşturur. Nitekim Türk Medeni Kanunu 161. Maddesindeki...

Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli Mahkeme 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (‘’HMK’’) gereğince görev kamu düzenine ilişkin olup taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebileceği gibi taraflarca ileri sürülmese dahi mahkemece re’sen dikkate alınacak bir husustur. HMK 4. Madde: (1) Sulh hukuk...

İnsan Ticareti Suçu

İNSAN TİCARETİ SUÇU Suçun Tanımı ve Unsurları İnsan Ticareti Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni şu şekildedir; İnsan ticareti Madde 80 (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi...

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu Suçun Tanımı ve Unsurları Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu, Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-a maddesinde düzenlenmiş olup Yargıtay içtihatlarında tanım...

İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası

İKİ HAKLI İHTAR SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI Genel Değerlendirme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi 2. fıkrasında düzenlendiği üzere; kiracının bir kira yılı içerisinde kira borcunu ödememesi nedeniyle iki kez ihtar gönderilmesine sebebiyet vermesi halinde kiralayan mal sahibi...

Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira Sözleşmesinin Feshi Konut ve işyeri kiralarında kira sözleşmesinin feshi (sona ermesi) bildirim yoluyla ve dava yoluyla olmak üzere iki şekilde mümkündür. Bu yazımızda kira sözleşmesinin fesih yoluyla sona erdirilmesi incelenecek olup dava yolu ile fesih için ilerleyen aşamalarda...

Call Now ButtonHemen Ara