Faaliyet Alanlarımız
İdare ve Vergi Hukuku

Hukuk devletinin yegâne amacı, kamu gücü ve otoritesi karşısında bireyin hak ve özgürlüklerinin temin edilmesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda hukuk devletinin vazgeçilemez koşullarından birisi idarenin yargısal denetimidir. Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu olarak; idare karşısında daha güçsüz olan ve hakları veya menfaatleri zarara uğrayan gerçek ve tüzel kişilerin haklarının ve menfaatlerinin temini için idari yargıda müvekkillerini temsil etmektedir.

Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu; bünyesinde bulundurduğu idari dava avukatı ve vergi avukatı  vasıtasıyla idareye karşı açılacak tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar, hizmet karşılığı ödenmesi gereken ikramiyelerin tahsili amacıyla açılan davalar), idarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları, devlet ile mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi vergi uyuşmazlığından doğan davalar, belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları, disiplin cezalarının iptali davaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları ile idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi konusunda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular
Sık Sorulan Sorular

İdari davalara bakan avukatlar , memur davalarına bakan avukatlar , idari avukat İstanbul , en iyi idare hukuku avukatı , en iyi idari dava avukatı , idare hukuku avukatı İstanbul kimdir ?

İdari işlemin iptali davası süre , idari işlemin iptali davası dilekçe örneği , iptal davası özellikler , iptal davasının sonuçları , idare iptal davası örnekleri , idari mahkeme iptal kararı nedir , idari yargıda iptal kararlarının sonuçları ve uygulanması , düzenleyici işlemlerin iptali , iptal davası özellikleri , iptal davası örnekleri , iptal davası süresi , iptal davasının sonuçları , idare iptal davası örnekleri , düzenleyici işlemlere karşı iptal davası iptal davası hangi mahkemeye açılır ?

Tam yargı davası nedir , tam yargı davalarında idareye başvuru zorunluluğu , tam yargı davasının özellikleri , tam yargı davası örnekleri , tam yargı davası şartları , tam yargı davası açma süresi , tam yargı davası dilekçe örneği , tam yargı davası nerede açılır ?

Yürütmenin durdurulması ne demek , yürütmenin durdurulması şartları , yürütmenin durdurulması kararının sonuçları , yürütmenin durdurulması kararına itiraz , yürütmenin durdurulması dilekçesi , yürütmenin durdurulması makale, yürütmenin durdurulması kararının uygulanması , teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulması ne demek ?

Vergi konusunda uzman avukatlar , en iyi vergi avukatı , vergi avukatı İstanbul , vergi ceza avukatları , vergi avukatı nasıl olunur ?

Vergi davası nedir , vergi davalarında süreler , vergi davaları ile ilgili Danıştay kararları, vergi davaları ve yargılama usulü , vergi mahkemesine dava açma , vergi davalarında yetkili mahkeme , vergi davaları ne kadar sürer ?

Call Now ButtonHemen Ara