Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesinde düzenlenmiştir.

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçunda failin maktulü öldürdüğü sırada onun gebe olduğunu bilmesi gerekir. Eğer fail, maktulün gebe olduğunu bilmiyorsa maddenin bu bendi uygulanamaz. Yani bu suçun varlığı yalnızca doğrudan kast ile mümkün olacaktır.

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçuaçısından maktulün gebeliğinin hangi aşamada, kaçıncı haftada olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Gebelik, otopsi raporu ile, hastane kayıtları ve tanık beyanları ile ispatlanabilir. Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçunun işlendiği yönünde bir iddia varsa Cumhuriyet Savcısının maktulün bedeni üzerinde yapacağı otopsi incelemesinde maktulün gebe olup olmadığını mutlaka araştırılmalıdır.

Gebe kadın, kimi durumda (özellikle gebeliğin ilerleyen aşamalarında) beden bakımından kendisini savunamayacak kişi de olabilir. Bu durumda iki kasten öldürmenin nitelikli hallerinden iki bent birlikte uygulanır.

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme SuçuGebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçunda gebe kadının ölmesi ile ceninin ölmesi de mümkündür. Bu durumda Türk Ceza Kanunu gereği kanunda ayrıca bir suç olarak alınan Çocuk Düşürtme suçu da işlenmiş sayılır ve içtima hükümleri uygulanır.

Sanığın eylemini gebe olduğunu bildiği ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan kış kardeşine karşı gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 82. maddesinin 1. fıkrasının e ve f bentlerinin de uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi (Yargıtay 1. CD 6995/8817 29.11.2012)

Otopsi zaptı ve dava dosyasının Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, maktulenin fiziki durumu nazara alınarak 4,5 aylık hamileliğinin eşi tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağı hususunda rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin düşünülmemesi (Yargıtay 1. CD 5602/6731 24.09.2008)

Güvenlik Tedbirleri

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

 Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar.Gebe Olduğu Bilinen Kadını Kasten Öldürme Suçunedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara