Çocuğa Yada Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesinde düzenlenmiştir.

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçunda kastedilen her ne kadar kanun metninde tanımlanmamışsa da kanunun gerekçesi, öğreti ve Yargıtay içtihatları bir arada değerlendirildiğinde;

  1. Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişidir. Cenin, henüz çocuk olmadığından cenin düşürme, Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçuolarak değerlendirilmeyip Türk Ceza Kanunu’nda başka bir suç olarak düzenlenmiştir.

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçu nun çocuğa karşı işlenmesi halinde Yargıtay, öldürülenin çocuk olup olmadığı hususunun nüfus kaydına göre belirlenmesini istemekte ve maktulün 18 yaşından küçük olması halinde bendin uygulanması gerektiğini kabul etmektedir.

  1. Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişi: İleri derecede yaşlılık, malullük, uyku hali, felçli ya da yatalak olma gibi nedenlerle bir saldırı karşısında kendini savunma yeteneğinden yoksun kişiyi ifade etmektedir.

  1. Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişi: akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi nedenlerle maruz kaldığı saldırının içerdiği kötülüğü kavrayamayacak kişidir.

Çocuğa Yada Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme SuçuÇocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçu ndaAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu suçun zarar göreni olduğu için, bu sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmalardan haberdar edilir.

Kendisini savunamayacak bir durumda olmasından dolayı uyuyan bir insanın öldürülmesinin, uyumayan bir insana göre daha kolay olması nedeniyle uyku halinin de beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olma hali kapsamında kabul edilmesi kanun koyucunun amacına uygun olacaktır. (Yargıtay CGK 1-1285/3 15.01.2013)

Dosya içeriğine göre 77 yaşında olan, yalnız yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilen maktulün, beden bakımından kendisini savunamayacak kişi durumunda olmadığı anlaşılmakla, sanığın kasten öldürme suçundan TCK’nın 81,62 ve 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden suçun niteliğinde hataya düşülerek TCK 82/1-e maddesi uyarınca hüküm kurulması (Yargıtay 1. CD 301/1027 26.02.2015)

Güvenlik Tedbirleri

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçuile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçuşikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçuuzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçuiçin yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçunun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçuağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçualanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara