Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-h maddesinde düzenlenmiştir.

Bu nitelikli halin anlatıldığı bentte birden fazla durum nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçunda öldürme fiilinden bağımsız olarak başka bir suçtan bahsedilmektedir. Fail bu suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlemektedir.

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçunda bir diğer suçun varlığı gerektiği için, hukuki şartlarının oluşması halinde diğer suçtan da açılmış bir davanın olması gerekmektedir. Zira bu nitelikli halin varlığı diğer suça ilişkindir. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçuna neden olan suç için açılmış bir dava varsa da bu iki davanın birleştirilmesi gerekir.

Sanıklar …, … ve … eve çıkarak kapıyı çaldıkları, maktül … kapıyı açtığı, sanıkların silahlı olarak içeri girip maktülleri etkisiz hale getirdikten sonra sanık … öldürün bunları demesi üzerine sanıklar … ve … birden fazla ateş ederek maktülleri öldürdükleri olayda; sanıkların bir suçun delillerini gizlemek amacıyla bu eylemi işledikleri anlaşıldığından sanıklar hakkında 765 sayılı TCK’nun 450/9 maddesi ile 5237 sayılı TCK’nun 82/1-h maddesinin karşılaştırılıp lehe yasa değerlendirilmesi yapıldıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının değerlenmesi gerekirken yazılı şekilde aynı kasıt altında birden fazla kişiyi öldürme suçundan 765 sayılı TCK’nun 450/5 maddesi gereğince sanıkların cezalandırılmalarına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmekle, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden sanıkların ceza miktarı açısından kazanılmış hakları CMUK’nun 326/son gereğince saklı kalmak üzere hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (BOZULMASINA),(Yargıtay 1. CD E. 2014/3716 K. 2015/106 21.01.2015)

Güvenlik Tedbirleri

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme SuçuBir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara