BEKLENEN “İMAR BARIŞI” YÜRÜRLÜKTE!

Yıllardır konuşulagelen ancak her seferinde söylenti seviyesinde kalan yeni imar affı bir takım değişikliklerle yürürlüğe girdi.

24/02/1984 tarihinde 2981 Kanun Numarası ile kabul edilen “İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ile başlayan imar affı, çıktığı dönemde ciddi yankı uyandırsa da sistemin ağır işlemesi, verilen sürenin yetersiz olması ve sair nedenlerle beklenen faydayı sağlamamış ve eksik kalmıştı. Aradan geçen bunca yıl boyunca affın tekrarlanacağı söylentileri düzenli aralıklarla tekrarlanmaya devam etti. Nihayet 01.05.2018 tarihinde ilgili yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

Söylentilerin yoğunlaştığı Nisan ayı içerisinde Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, konuyla alakalı kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak bunun bir imar affı olmadığını, vatandaşın imar affında olduğu gibi istediği şekilde bina yıkıp yapamayacağını, emsali ve kat sayısını değiştiremeyeceğini; ancak kayıt altına alınacak binalarda elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin alınabileceğini, kat mülkiyetinin ve müstakil tapulamanın yapılabileceğini söyledi.

Nihayet süreç imar veya iskan problemi olan yapı sahiplerini sevindirecek şekilde sonuçlandı.

Peki, nedir imar barışı?

İmar barışı, iskanı olmayan yapıların gerekli harç ve masrafların ödenmesi ve başvuruların yapılması ile kayıt altına alınarak imar ve iskan mevzuatına uygun hale getirilmesi uygulamasıdır.

Bu uygulama ile bir yandan özellikle büyük şehirlerde görülen ve yer yer %60 gibi oranları gören yasal olmayan yapının yasallaştırılmasını, verilen ve vatandaşı ödeme zorluğuna düşüren cezaların düşürülmesini, yıkım kararları ve idari para cezalarının iptalini sağlayacak ve diğer yandan yapılacak işlemlerden elde edilecek harç gelirleri kentsel dönüşüm uygulamalarında değerlendirilerek bugün durma noktasına gelmiş olan kentsel dönüşümü de canlandıracaktır.

Yeni düzenleme çok geniş bir uygulama alanı sağlamakla birlikte bir takım sınırlamaları da beraberinde getiriyor. İmar barışı yalnızca 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayacak; öte yandan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve sanayi, depolama, turistik ve tarımsal amaçlı kullanılan yapılarda ve askeri bölgelerde yer alan yapılar için uygulama mümkün olmayacaktır.

İmar ve iskan sorunu olan yapıların sahipleri için ciddi bir fırsat olan imar barışının beklenen faydayı sağlaması için kusursuz bir süreç yönetimine muhtaçtır ve dolayısıyla profesyonel destek almayı zorunlu kılmaktadır. Geyikli Aydın Hukuk ve Danışmanlık Çekmeköy avukat konuyla alakalı olarak uzman kadrosu ile müvekkillerine ve müvekkil adaylarına gerekli her nevi hizmeti sağlamaktadır. İmar barışı ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sürecin yönetilmesi ile ilgili profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu